دسته آرشیو برای "فریم لمسی"

f5

تبدیل شیشه و تلویزیون به مانیتور لمسی و غیر لمسی

admin

تبدیل شیشه و تلوزیون به مانیتور لمسی و غیر لمسی با این تکنولوژی، می توانیم  : تبدیل شیشه های بزرگ یا کوچک  به یک مانیتور لمسی و غیر لمسی بسیار مناسب در ابعاد متوسط و بزرگ دارای جذابیت   توسط فریم…

ادامه مطلب