دسته آرشیو برای "برد هوشمند"

تولید برد هوشمند توسط فرزندان ایران زمین

admin

سپاس بی کران یزدان پاک را که به مددش قریب به دو دهه است حقیر و همکاران،  در سایه تلاش بی حّد به مرتبه ای رسیدیم که امروز در آستانه سال  یک هزارو سیصدو نودودو خورشیدی مفتخر به   پیشینه ای…

ادامه مطلب