نرم افزار فارسی و ساده در برد هوشمند

یکی از مهمترین بخش های کلاس و برد هوشمند نرم افزار ایجاد مطلب  است. نرم افزار فارسی ایجاد مطلب  در برد هوشمند باید به گونه ای باشد که معلمان و دانش آموزان به سادگی با  آن کار کنند .
نرم افزارهای ایجاد مطلب در برد هوشمند  باید به گونه ای باشند که ابزارهای ایجاد مطلب برد هوشمند منابع و تصاویر مورد نظر برای محتواسازی در آن وجود داشته باشد

سرعت ردیابی قلم در برد هوشمند

ردیابی در برد هوشمند  قلم در برد هوشمند باید به گونه ای باشد که هنگامی که دانش آموزان و معلم روی برد هوشمند  در حال نوشتن است  به همان  روش های سنتی مانند ماژیک و وایت برد می نویسند نوشته در قلم جا نماند. بهترین سرعت ردیابی و نوشتن قلم 200m هستش .

تبدیل شیشه و تلویزیون به مانیتور لمسی و غیر لمسی

تبدیل شیشه و تلوزیون به مانیتور لمسی و غیر لمسی
با این تکنولوژی، می توانیم  :
تبدیل شیشه های بزرگ یا کوچک  به یک مانیتور لمسی و غیر لمسی
بسیار مناسب
در ابعاد متوسط و بزرگ
دارای جذابیت

 

توسط فریم لمسی شما می توانید هر نمایشگری از انواع تلویزیون های پلاسما، LCD و LED را به مانیتور لمسی تبدیل کنید. البته این فریم نیازمند متصل شدن به یک رایانه است تا بتواند پردازش مکان های لمسی را انجام دهد.


امکان دسترسی به اطلاعات ضروری را بدون نیاز به ورود به فضای داخل فروشگاه
در حالت آماده به کار صفحه مانیتور لمسی خواهد توانست مانند یک صفحه نمایشگر عمل کند و صرفا با پخش تصاویر تبلیغاتی کلیه موارد و مفاهیم مورد نظر را برای رهگذران نمایش دهد.