نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هوشمند سازي مدارس مطالبه عمومي است نوشته شده توسط علی طباطبایی 5189
مدارس هوشمند زير غبار آموزش سنتي نوشته شده توسط علی طباطبایی 7144
26000 مدرسه هوشمند در سراسر کشور نوشته شده توسط علی طباطبایی 5156
تلاش آموزش وپرورش در راستاي هوشمند سازي نوشته شده توسط علی طباطبایی 4971
آغاز به كار نخستين مدرسه هوشمند قرآني درشهرستان هويزه نوشته شده توسط علی طباطبایی 4410
هوشمندسازی مدارس متوقف نشده است نوشته شده توسط علی طباطبایی 4913
آشنایی با میکروسکوپ و انواع آن; نوشته شده توسط علی طباطبایی 11540
تولید برد هوشمند توسط فرزندان ایران زمین نوشته شده توسط علی طباطبایی 8217