نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدارس هوشمند زير غبار آموزش سنتي نوشته شده توسط علی طباطبایی 7006
26000 مدرسه هوشمند در سراسر کشور نوشته شده توسط علی طباطبایی 5101
تلاش آموزش وپرورش در راستاي هوشمند سازي نوشته شده توسط علی طباطبایی 4907
آغاز به كار نخستين مدرسه هوشمند قرآني درشهرستان هويزه نوشته شده توسط علی طباطبایی 4354
هوشمندسازی مدارس متوقف نشده است نوشته شده توسط علی طباطبایی 4849
آشنایی با میکروسکوپ و انواع آن; نوشته شده توسط علی طباطبایی 11109
تولید برد هوشمند توسط فرزندان ایران زمین نوشته شده توسط علی طباطبایی 7982