نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 851
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 714
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 568
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 657
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 600
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1252
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2336
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2212
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 56225
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3964