نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 785
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 659
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 524
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 607
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 552
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1216
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2300
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2172
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 51390
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3929