نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 614
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 480
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 562
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 503
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1177
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2261
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2132
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 47039
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3883
تحویل 16 هزار و 401 كلاس درس به آموزش و پرورش استان مازندران نوشته شده توسط علی طباطبایی 4413