نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 913
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 763
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 602
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 706
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 654
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1293
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2369
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2259
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 61981
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3998