لیست مشتریان برد هوشمند پارس

لیست بخشی از مشتریان ما در زمینه ی برد هوشمند پارس

   آموزش و پرورش اراک 
   آموزش و پرورش استثنائي - استان خراسان رضوی
   آموزش و پرورش استثنائي - استان قزوین 
   آموزش و پرورش استثنائي - استان يزد
   آموزش و پرورش اصفهان (مدارس )
   آموزش و پرورش افغانستان
   آموزش و پرورش ایلام (مدارس)
   آموزش و پرورش آشخانه (مدارس)
   آموزش و پرورش آمل (مدارس)
   آموزش و پرورش تبریز
   آموزش و پرورش تربت جام 
   آموزش و پرورش تربت حیدریه
   آموزش و پرورش تهران 
   آموزش و پرورش خليل آباد
   آموزش و پرورش خواف
   آموزش و پرورش سبزوار
   آموزش و پرورش شهر کرد  
   آموزش و پرورش شیراز
   آموزش و پرورش قوچان
   آموزش و پرورش کاشمر
   آموزش و پرورش کرمان (مدارس)
   آموزش و پرورش کرمانشاه (مدارس)
   آموزش و پرورش گناباد
   آموزش و پرورش مرودشت (مدارس)
   آموزش و پرورش وزارت
   آموزش و پرورش ناحيه 1
   آموزش و پرورش ناحيه 3
   آموزش و پرورش ناحيه 6
  اتحاديه صنعت چاپ خراسان
  اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی
  اداره كل نوسازي مدارس استان مازندران
  اداره گمرك خراسان رضوی
  شركت ارتباط تصوير گويا
  شركت اسپاد
  شركت افق ره آورد نيشابور 
  شركت انديشه گامان
  شركت اينترنت سپهر (فيض آباد)
  شركت آراد داده پرداز اريكه پارس -(اراك)
  شركت آراد سامانه
  شركت آراد(شهر كرد)
  شركت آسوده صنعت شرق
  شركت آسيا فارما
  شركت برهان بهار پارسايان
  شركت پارس سيستم سبزوار
  شركت پالايش گاز شهيد هاشمي -نژاد
  شركت پرتو تابان (نوروزي )
  شركت پرتو هوشمند سنا 
  شركت پردازش موازي كرمان
  شركت پرديس رايانه مشهد
  شركت پگاه سيستم تهران
  شركت تعاوني مرز نشيان سنگان
  شركت تكام (سپهري)
  شركت داده پردازان (تهران)
  شركت داده پردازي ايليا البرز
  شركت دايره طلايي (شيراز)
  شركت ديجيران
  شركت رايانه ابزار (اراك)
  شركت سامان هوشمند فرهنگ -بوشهر
  شركت سرمايه گذاري صدرا
  شركت شبكه سازان ايمن -گستر(تبريز)
  شركت عصر پردازش اراك 
  شركت فاراد (آقاي هروي)
  شركت فرهنگ رايانه آشخانه
  شركت فن آوران هوشمند - هرمزگان 
  شركت مركز تكنولوژي ايده -كرمانشاه
  شركت نانو تراشه
  شركت نت رايانه 
  شركت نيان الكترونيك
  شركت نيرو پردازش خراسان
  شركت نيرو پردازش خراسان (رجب -زاده )
  شركت هيوا آتي رايانه جنوب
  شركت هيواتي
  دبيرستان (دوره اول) خديجه كبري -(خواف)
  دبيرستان (دوره اول) دخترانه نمونه -دولتي استقلال
  دبيرستان (دوره اول) دخترانه نور -علم تبادكان
  دبيرستان امام خميني خليل آباد
  دبيرستان آواي علم گلبهار
  دبيرستان آيت ا... خامنه اي تربت جام
  دبيرستان پسرانه (دوره دوم)شهيد مفتوحي(بردسكن)
  دبيرستان پسرانه دوره اول سماء 3 - سبزوار
  دبيرستان پسرانه دوره اول مفتاح (وكيل آباد)
  دبيرستان پسرانه دوره دوم مفتاح (بلوار وكيل آباد)
  دبيرستان پسرانه دولتي زنده ياد صادقي
  دبيرستان پسرانه دولتي شاهد حكمت
  دبيرستان پسرانه دولتي شهيد رنگرز - ناحيه 7
  دبيرستان پسرانه سماء 5 - سبزوار
  دبيرستان پسرانه غيرانتفاعي -كاوش - ناحيه 3
  دبيرستان پسرانه نمونه ملا مظفر گنابادي
  دبيرستان تيزهوشان فرزانگان تربت جام
  دبيرستان حجاب تبادكان
  دبيرستان دخترانه (دوره اول)فرزانگان (بردسكن)
  دبيرستان دخترانه آرميتا مصلي نژاد تبادكان
  دبيرستان دخترانه آمنه بردسكن
  دبيرستان دخترانه دوره اول مفتاح (بلوار سازمان آب)
  دبيرستان دخترانه دوره دوم مفتاح (سناباد)
  دبيرستان دخترانه دولتي دوره اول صداقت
  دبيرستان دخترانه دولتي صيرفي
  دبيرستان دخترانه شاهد ريحانه -تربت حيدريه
  دبيرستان دخترانه شبانه روزي امام حسين فيض آباد
  دبيرستان دخترانه شم آباد خوشاب
  دبيرستان دخترانه غيردولتي كاوش
  دبيرستان دخترانه معرفت 
  دبيرستان دوره اول (راهنمايي )امام رضا (ع)
  دبيرستان دوره اول بشري 
  دبيرستان دوره اول پسرانه دولتي -كسائي
  دبيرستان دوره اول دخترانه -غيردولتي مشكوه
  دبيرستان دوره اول دخترانه دولتي -صداقت
  دبيرستان دوره اول دخترانه دولتي -نصيبه
  دبيرستان دوره اول دخترانه غير -دولتي حلما (بردسكن)
  دبيرستان دوره اول دخترانه فرزانه 
  دبيرستان دوره اول رضوان بردسكن
  دبيرستان دوره اول شاهد شهيد -شوشتري 
  دبيرستان دوره اول شبانه -بهشتي(روستاي خادم آباد)
  دبيرستان دوره اول شهيد چمني -تربت جام
  دبيرستان دوره اول نمونه دولتي -امام رضا فيض اباد
  دبيرستان دوره اول نمونه دولتي -امام رضا فيض آباد
  دبيرستان دوره دوم پسرانه امام علي (ع)
  دبيرستان دوره دوم مرشديان 2
  دبيرستان دوره متوسطه اول شاهد -شهيد بابانظر
  دبيرستان رستگار
  دبيرستان شاهد بيرجند
  دبيرستان شاهد فردوسي
  دبيرستان غير انتفاعي رسول اكرم(بردسكن)
  دبيرستان غيردولتي دخترانه شايستگان تربت جام
  دبيرستان گلريزان 
  دبيرستان مالك اشتر فيض آباد
  دبيرستان متوسطه دخترانه دوره -اول عطيه (راهنمايي دو)
  دبيرستان متوسطه دوره اول -پسرانه غيردولتي نوين
  دبيرستان متوسطه دوره اول -دخترانه فرزانگان قوچان
  دبيرستان متوسطه دوره اول شهيد بهشتي كاشمر
  دبيرستان نمونه دخترانه كوثر - ناحيه 3
  دبيرستان نمونه دولتي آمنه فيض آباد
  دبيرستان نمونه دولتي توحيدي (آستارا)
  دبيرستان نمونه دولتي دخترانه -عفاف تربت جام
  دبيرستان نمونه دولتي دوره اول -مولوي
  دبيرستان و پيش دانشگاهي -دستغيب
  دبيرستان و پيش دانشگاهي  -اسما 
  دبيرستان(دوره دوم)هيئت امنايي -باقر العلوم
  راهنمايي  نجمه
  راهنمايي آيت الله سعيدي
  راهنمايي پسرانه شاهد 20(شهيد -آويني)
  راهنمايي پسرانه عطار خواف
  راهنمايي پسرانه غير دولتي كاوش
  راهنمايي پسرانه غيردولتي -معارف سجاديه
  راهنمايي پسرانه نمونه دولتي ابرار
  راهنمايي پسرانه ياوران اسلام 
  راهنمايي خليج فارس
  راهنمايي دخترانه بنت الهدي صدر 
  راهنمايي دخترانه غيرانتفاعي -مشكوه
  راهنمايي دخترانه فرزانه 
  راهنمايي دخترانه نمونه مطهره -تبادكان
  راهنمايي شاهد پسرانه شهيد -برونسي تربت حيدريه
  راهنمايي شبانه بهشتي(روستاي -خادم آباد)
  راهنمايي شبانه روزي شهيد -بهشتي(روستاي خادم آباد)
  راهنمايي شمس نور آباد
  راهنمايي شهيد بهشتي بجنورد
  راهنمايي شهيد حيراني 
  راهنمايي صدر رضوي شانديز
  راهنمايي فرزانگان 1
  راهنمايي فرزانگان تربت جام 
  راهنمايي نمونه دولتي پسرانه -لقمان بردسكن
  راهنمايي نمونه شهيد هاشمي -نژاد گناباد
  راهنمايي هدف فيض آباد
  آزمون البرز
  آموزشگاه استثنايي توان خواهان 
  بيمارستان امام رضا 
  توليدي ايمني نگهبان
  دارالقرآن آستان قدس رضوي
  دارالقرآن مرحوم عصمتيان(قوچان)
  دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي
  دانشكده تربيت بدني دانشگاه -فردوسي
  دانشكده حضرت فاطمه (س) قائم شهر
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
  دانشگاه علامه طباطبايي سبزوار
  دبستان استثنائي طليعه نور
  دبستان اطهر
  دبستان آرمينه مصلي نژاد
  دبستان آيت الله سعيدي 
  دبستان بيهقي - ناحيه 2
  دبستان پسرانه دولتي ارشاد
  دبستان پسرانه دولتي اويس قره ني
  دبستان پسرانه دولتي جان نثار
  دبستان پسرانه دولتي دكتر يوسفي
  دبستان پسرانه دولتي سرتيپ وحيد دستگردي
  دبستان پسرانه دولتي شهادتي -زشك
  دبستان پسرانه دولتي صدف
  دبستان پسرانه دولتي ماهيان
  دبستان پسرانه شاهد اميد انقلاب
  دبستان پسرانه شاهد فهميده -سبزوار
  دبستان پسرانه شاهد نهم دي -تربت حيدريه
  دبستان پسرانه شهيد رجايي تربت جام
  دبستان پسرانه شهيد مهدي دهستاني
  دبستان پسرانه غير انتفاعي -مفاخر ناحيه 6
  دبستان پسرانه غير انتفاعي -يادگاران شاهدناحيه 4
  دبستان پسرانه غير انتفاعي نوين 
  دبستان پسرانه غير دولتي مفاخر -ناحيه 6
  دبستان پسرانه غير دولتي نبوت -گناباد
  دبستان پسرانه غير دولتي هدايت -كاشمر
  دبستان پسرانه غيرانتفاعي كرامت
  دبستان پسرانه غيردولتي بشير
  دبستان پسرانه غيردولتي راه ارم
  دبستان پسرانه غيردولتي مفتاح -قائم 2
  دبستان پسرانه غيردولتي هوش -برتر
  دبستان پسرانه مفتاح (وكيل آباد)
  دبستان پسرانه مفتاح (هفت تير)
  دبستان پسرانه نابينايان امام علي
  دبستان حجت 
  دبستان حر خليل آباد
  دبستان حسينيان ناحيه 4
  دبستان دخترانه اقدس كريمي -تربت حيدريه
  دبستان دخترانه بنت الهدي ناحيه 1
  دبستان دخترانه پروين خواف
  دبستان دخترانه حضرت معصومه - تربت جام
  دبستان دخترانه خاتم الاوصياء -كاشمر
  دبستان دخترانه دولتي صدف
  دبستان دخترانه دولتي فرزانگان
  دبستان دخترانه دولتي قاسم -توكلي زاده 
  دبستان دخترانه دولتي نرجس
  دبستان دخترانه زهراي مرضيه 
  دبستان دخترانه سماء 2 - سبزوار
  دبستان دخترانه سماء 4 - سبزوار
  دبستان دخترانه سماء 6 - سبزوار
  دبستان دخترانه شاهد عفاف
  دبستان دخترانه شهيد عبدي
  دبستان دخترانه شهيدان خنده رو  -سبزوار
  دبستان دخترانه عفاف
  دبستان دخترانه غير دولتي ايران دخت
  دبستان دخترانه غيرانتفاعي گلشن انديشه
  دبستان دخترانه غيرانتفاعي گلهاي بهشت
  دبستان دخترانه غيرانتفاعي مشكوه
  دبستان دخترانه غيردولتي آفتاب علم
  دبستان دخترانه غيردولتي آوا
  دبستان دخترانه غيردولتي زهره -ناحيه 1
  دبستان دخترانه غيردولتي كاوش -ناحيه 3
  دبستان دخترانه فرهنگيان سبزوار
  دبستان دخترانه مفتاح (بلوار فردوسي)
  دبستان دخترانه نصرت براتيان
  دبستان دخترانه نيايش خواف
  دبستان دخترانه نيلوفر
  دبستان دكتر حسابي
  دبستان دكتر شهرستاني
  دبستان دولتي پسرانه رسالت
  دبستان دولتي صمد ذوالفقاري -قوچان
  دبستان سماء 1 سبزوار
  دبستان شاهد شهيد رحيمي 
  دبستان شاهد شهيده سهام خيام
  دبستان شاهوردياني 
  دبستان شكوفه هاي انقلاب
  دبستان شهداي انقلاب اسلامي -درود(نيشابور)
  دبستان شهيد پاكزاد خليل آباد
  دبستان شهيد پيشاهنگ گناباد
  دبستان شهيد شباني شانديز
  دبستان شهيد طلايي خواف
  دبستان عرفان خواف
  دبستان غفوري سبزوار
  دبستان غير انتفاعي پسرانه بهار -ازادي 
  دبستان غير دولتي پرستو گناباد
  دبستان غير دولتي پسرانه امام -حسن مجتبي (ع) ناحيه 2
  دبستان غير دولتي حسان تربت جام
  دبستان غير دولتي سينا تربت جام
  دبستان غير دولتي فرهنگ و -انديشه 
  دبستان غيرانتفاعي پسرانه رحمان - ناحيه 2
  دبستان غيرانتفاعي دخترانه ريحانه -النبي - ناحيه 2
  دبستان غيرانتفاعي سبحان - ناحيه 6
  دبستان غيرانتفاعي سبحان - ناحيه 6
  دبستان غيردولتي امام هادي -(ع)سبزوار
  دبستان غيردولتي پسرانه هادي
  دبستان غيردولتي دخترانه رويش
  دبستان غيردولتي كمال معرفت -تربت حيدريه
  دبستان فرهنگ خليل آباد
  دبستان فيضيه تبادكان
  دبستان قدس 1 و 2
  دبستان معمار زاده سبزوار
  دبستان مهر مادر
  دبستان نوبهار قوچان
  شهرداري مشهد(سازمان فن آوري -ارتباطات) 
  فروشگاه اميد وصل
  فروشگاه رايانه پرداز خراسان -(قوچان)
  فروشگاه شباهنگ(بجنورد)
  فروشگاه كامپيوتر پژواك مرودشت
  فروشگاه گيتي پرداز ايلام
  فرهنگسراي علوم و نجوم
  گروه كامپيوتري توسعه فجر
  مجتمع امام علي(ع) گلبهار
  مجتمع آموزشي امام خميني  زرين -دشت فارس
  مجتمع آموزشي غيردولتي كرامت
  مجتمع دبستاني برادران -عاشوري(بردسكن)
  مجتمع شهيد اصغري تبادكان
  مجتمع شهيد تختي تبادكان
  مجتمع شهيد چمران المجو ق -تربت جام 
  مجتمع شهيد چوبداري گناباد
  مجتمع شهيد مفتح روستاي -طرسك
  مجتمع شهيد نوروزي تبادكان
  مجتمع غير دولتي پيام نور
  مجتمع غيرانتفاعي جوانه ها
  مدارس امام حسين (ع) قاين
  مدرسه استثنايي آهسته گام -(مفتاح)
  مدرسه خيريه امام جواد (ع) هرات
  مدرسه راهنمايي معرفت بيرجند
  مدرسه ناشنوايان سوم شعبان 2
  مركز استعدادهاي درخشان شهيد -بهشتي تربت جام
  مركز آموزش استثنايي آزادي
  مركز آموزشي استثنايي تقوا
  مركز هوشمند سازي  شبكه دهكده گیلان 
  موسسه آموزشي امام حسين -(ع) بيرجند 
  موسسه خيريه راه مهرخراسان
  مهد كودك دنياي شادي
  مهد كودك نويد
  مؤسسه قرآني صادقيه
  نوسازي و تجهيز مدارس خراسان رضوي 
  هنرستان استثنايي دخترانه -باقرزاده
  هنرستان پسرانه امام حسن -عسگري 
  هنرستان پسرانه حافظ اعتمادي
  هنرستان ثامن الحجج رشتخوار
  هنرستان دخترانه آزادگان بردسكن
  هنرستان دخترانه تلاش شهر نصرآباد تربت جام
  هنرستان ريحانه
  هنرستان شاهد كار و انديشه
  هنرستان علم و صنعت تربت -حيدريه
  هنرستان غير دولتي پسرانه دنياي -هنر
  هنرستان فروغ هدايت تبادكان