رزومه شرکت دانش آوران

تاریخچه و رزومه شرکت توسعه تکنولوژی دانش آوران

 

احتراما به استحضار میرساند شرکت دانش آوران، ارائه دهنده محصولات و تجهیزات سخت افزاری، اپتوالکترونیکی و الکترونیکی، آمادگی خود را در راستای تجهیز برجهای تجاری و اداری، سالنهای نمایشگاهی، مراکز خرید، ارگانها و سازمانها به کامپیوترهای لمسی بزرگ، میزهای لمسی و کیوسکهای لمسی بزرگ دانش آوران، جهت خرید و اجاره اعلام میدارد.

جدیدترین نمونه کارهای انجام شده توسط این شرکت عبارتست از :

 

 

شهرداری مشهد - برج آلتون

 

شهرداری های بجنورد

 

مرکز آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

 

دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

  

دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

  

معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

  

مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

  

کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

  

نهاد رهبری دانشگاه فردوسی مشهد

 

دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

  

دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  

دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

 

دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

 

آموزشکده سماء قوچان

 

دانشگاه آزاد قوچان

دانشگاه فرهنگیان مازندران

 

راه آهن مشهد

اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی

اداره آموزش و پرورش سبزوار

اداره آموزش و پرورش کاشمر

 

اداره زندانهای خراسان رضوی

  

اداره زندانهای خراسان شمالی

اداره آموزش و پرورش خلیل آباد

 

اداره دامپزشکی مشهد


 

دارایی مشهد

 

پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

 

شرکت انبوه ساز ایمن سازه

 

دانشگاه علمی و صنعتی خراسان شرکت انبوه ساز ایمن فراز

 

پروژه انبوه سازی جنات - مشهد

 

آموزشگاه رباتیک آراد