نرم افزار مدیریت و کنترل استندهای تبلیغاتی

خانه نرم افزار مدیریت و کنترل استندهای تبلیغاتی

نرم افزار کنترل استند و کیوسک های تبلیغاتی جهت کنترل کاربران، مدیریت و امنیت بیشتر استند و نرم افزار اجرا شده و همچنین عدم نیاز به کنترل و دخالت نیروی انسانی، نرم افزار مدیرت و کنترل استند همراه با نرم افزار خواسته شده ی کارفرما بر روی سیستم استند نصب میگردد.

 

    • مدیریت فرایند روشن شدن و خاموش شدن اختیاری سیستم در ساعت دلخواه جهت بهینه سازی مصرف
    • آغاز بکار خودکار نرم افزار نصب شده بر روی سیستم بلافاصله پس از روشن شدن هر روزه سیستم یا پس از وصل برق و عدم نیاز به استفاده از نیروی انسانی
    • بستن محیط کاری ویندوز بصورت کامل جهت امنیت سیستم استند با آپدیت هر دقیقه
    • بستن تمامی دسترسی های کاربران به صفحات دیگر سیستم غیر از نرم افزار اجرا شده جهت امنیت سیستم